Och ej kasta sig in i en forhallande efter en manad
Och ej kasta sig in i en forhallande efter en